Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Meer bezoekers, banen, bedden en bestedingen. Om de Leisure doelstellingen van de provincie Noord-Brabant te kunnen realiseren is een kwalitatief sterker aanbod nodig en moet er steviger worden ingezet op innovatie en cross-overs met andere sectoren.

Vanuit deze gedachte heeft de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Midpoint Brabant, De Efteling en De Beekse Bergen een, voor Nederland, uniek fonds in de Leisure sector opgezet: het Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant. Het Leisure Ontwikkelfonds is een banenmotor voor de Brabantse vrijetijdseconomie, met als doel om via leningen innovaties, met cross-overs naar onder andere cultuur, Erfgoed, Agrofood, natuur, sport en de maakindustrie, te stimuleren.

Dit blijft niet bij de regio Midden-Brabant; de ambitie is hier een Brabantbreed fonds van te maken, waar alle Brabantse regio’s gebruik van kunnen maken om met elkaar meer banen, bezoekers, bedden en bestedingen te kunnen realiseren.

Bezoek voor meer informatie de website:

www.lofbrabant.nl